Page is loading, just a sec...

THB
โทรสอบถามข้อมูลบริการ
+66 (0) 81 0882938

Day Trip 4 Island

หมวดหมู่สินค้า: เดย์ทริป
รอคำอธิบาย
ราคา 600บาท

10 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 3172 ผู้ชม

4เกาะ ทะเลแหวก 


เรือหางยาว ผู้ใหญ่ ท่านละ  600 บาท

เรือสปีดโบ้ท ผู้ใหญ่ ท่านละ 900 บาท

 
อัตราค่าบริการนี้รวม

  • รถรับ-ส่งโรงแรม - ท่าเรือ
  • ประกันอุบัติเหตุ ตลอดการเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
  • หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
  • ชุดปฐมพยาบาล,
  • น้ำดื่ม, ผลไม้, เค้ก, อาหารกลางวัน (แบบปิคนิค)
  • มัคคุเทศก์มืออาชีพ

 
เงื่อนไขของโปรแกรมทัวร์

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน สำหรับ ชาวไทย 40 บาท และ เด็ก 20 บาท  
  • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 400 บาท จ่ายกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ณ วันออกทริปคะ


 
รายละเอียดโปรแกรม

08.00 . ลูกค้ารอที่ล็อบบี้โรงแรม รถรับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก มายังท่าเรือ  
09.30 . นำท่านเดินทางสัมผัสความตื่นเต้น ซึมซับบรรยากาศความสวยงามท้องทะเลกระบี่ กราบสักการะ ศาลพระนาง” ศาลศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ ชมการปีนผาที่ อ่าวไร่เลย์” แหล่งชุมนุมของนักปีนผา
10.30 น. นำท่านชม ทะเลแหวก” Unseen Thailand สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ เมื่อน้ำทะเลลด จะแหวกเป็นสองฝั่ง สามารถเดินจากเกาะทับไปยังเกาะใกล้เคียงได้ เชิญเล่นน้ำและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
11.30 น. นำท่านสู่ “เกาะไก่” ที่มีภูเขาหินรูปไก่เป็นสัญลักษณ์ ตั้งตระหง่านกลางทะเล สนุกกับการดำน้ำดูปะการังบริเวณ “อ่าวหลังเกาะไก่” พบกับฝูงปลานีโม่และปลาเสือมากมาย
12.30 น. บริการอาหารกลางวันแบบ Boxset ท่ามกลางธรรมชาติ ที่เกาะปอดะ
12.45 . “เกาะปอดะ” เกาะแสนสวยอีกหนึ่งเกาะแห่งทะเลกระบี่ พบกับหาดทรายขาวสะอาด สามารถเห็นแท่งเขาหินรูปเรือใบ ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ณ.จุดนี้ลูกค้า สามรถเล่นน้ำ อาบแดด ถ่ายรูปและพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 . เดินทางกลับสู่ท่าเรือ ส่งลูกค้าถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 
โปรแกรมทัวร์ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ

 

Engine by shopup.com