Page is loading, just a sec...

THB
โทรสอบถามข้อมูลบริการ
+66 (0) 81 0882938

Day Trip Hong Island

หมวดหมู่สินค้า: เดย์ทริป
ราคา 1,000บาท

10 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 2897 ผู้ชม

เกาะห้อง เหลาดาลิง ห้องลากูน 

เรือสปีดโบ้ท ผู้ใหญ่ ท่านละ 900 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

รถรับ-ส่งโรงแรม - ท่าเรือ

  • ประกันอุบัติเหตุ ตลอดการเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
  • หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
  • ชุดปฐมพยาบาล,
  • น้ำดื่ม, ผลไม้, เค้ก, อาหารกลางวัน (แบบปิคนิค)
  • มัคคุเทศก์มืออาชีพ


เงื่อนไขของโปรแกรมทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน สำหรับ ชาวไทย 60 บาท และ เด็ก 30 บาท  
  • นักท่องเที่ยวต่างชาติ 300 บาท จ่ายกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ณ วันออกทริปคะ


 
รายละเอียดโปรแกรม

08.00 . ลูกค้ารอที่ล็อบบี้โรงแรม รถรับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก มายังท่าเรือ  
09.30 . ออกเดินทางจากท่าโดยเรือเร็ว ( Speedboat ) ไปยังหมู่เกาะห้อง นำท่านสู่ เกาะลาดิง
     เกาะเล็กๆที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียดด้านหน้าหาดมีปะการังสวยงามมากมาย เชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดูปะการัง จากนั้นนำท่านสู่ “เกาะผักเบี้ย” ที่อยู่ตรงข้ามเกาะไร่ เป็นเกาะที่มีชายหาดสองด้าน มีลักษณะเฉพาะตัวคือ ทรายที่นี่จะเป็นสีแดง น้ำทะเลใสบริสุทธิ์
11.30 น. ชมความงามของทะเลในหรือ ห้องลากูน” ภูเขาหินปูนที่โค้งตัวเข้าหากันล้อมรอบน้ำทะเลมีทางลอดเข้าเล็กๆเสมือนหนึ่งเป็นประตูเข้าสู่ห้องธรรมชาติ สายน้ำใสสงบนิ่งที่รายล้อมอยู่รอบๆ เหมะแก่การผ่อนคลายหรือลงเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ เกาะห้อง” เกาะที่เงียบสงบ บริการอาหารกลางวัน แบบ Boxset

หลังรับประทานอาหาร เชิญทุกท่านเล่นน้ำชมปะการัง และปลาสวยงามมากมาย ทั้งปลากาตูน ปลาเสือ

ปลานกแก้ว ที่บริเวณอ่าวเกาะห้อง

15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ส่งทุกท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 
หมายเหตุ : รายการโปรแกรมทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนี่องจากระดับน้ำหรืออากาศที่เหมาะสม                                                    

   

 

Engine by shopup.com