Page is loading, just a sec...

THB
โทรสอบถามข้อมูลบริการ
+66 (0) 81 0882938

Day Trip Jungle Tour

หมวดหมู่สินค้า: เดย์ทริป
ราคา 800บาท

10 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 2644 ผู้ชม

สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 800 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

  • รถรับ-ส่งโรงแรม
  • ประกันอุบัติเหตุ ตลอดการเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
  • ชุดปฐมพยาบาล,
  • น้ำดื่ม, อาหารกลางวัน (แบบเซ็ทโต๊ะ)
  • มัคคุเทศก์มืออาชีพ


เงื่อนไขของโปรแกรมทัวร์

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 
รายละเอียดโปรแกรม

09.00 . รถรับลูกค้าจากที่พัก เดินทางสู่ อำเภอคล่องท่อม
10.00 . นำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ก่อนที่จะพบ สระมรกต Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า  รอบๆเป็นป่าร่มรื่น เขียวครึ้มมีพรรณไม้ที่น่าสนใจ เปรียบได้ดั่งสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ที่ร้านอาหารสระมรกต
13.00 น. นำท่านสู่น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ 
14.30 น. เดินทางสู่วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของกระบี่ นำท่านชมต้นไม้พันปีในหุบเขาคีรีวง และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม ศาลาหลวงปู่ทวด และถ้าโชคดีท่านจะได้กราบนมัสการ พระอาจารย์จำเนียรเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดนี้เป็นที่นับถือของชาวพุทธ
16.30 . นำท่านถึงที่พัก โดยสวัสดิภาพ

 
หมายเหตุ : รายการโปรแกรมทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนี่องจากอากาศที่เหมาะสม

 

 

Engine by shopup.com