Page is loading, just a sec...

THB
โทรสอบถามข้อมูลบริการ
+66 (0) 81 0882938

Day Trip Kayak

หมวดหมู่สินค้า: เดย์ทริป
ราคา 600บาท

10 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 2486 ผู้ชม

พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน 

ครึ่งวัน 08.30 – 12.00 น  ผู้ใหญ่ ท่านละ 600 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

  • รถรับ-ส่งโรงแรม
  • ประกันอุบัติเหตุ ตลอดการเดินทาง สูงสุด 1,000,000 บาท
  • ชุดปฐมพยาบาล,
  • น้ำดื่ม, ผลไม้
  • มัคคุเทศก์มืออาชีพ


เงื่อนไขของโปรแกรมทัวร์

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 
รายละเอียดโปรแกรม

08.00 . ลูกค้ารอที่ล็อบบี้โรงแรม รถรับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก มายังท่าเรือ
08.30 . มุ่งหน้าสู่อ่าวท่าเลน ไกด์อธิบายเกี่ยวกับวิธีการพายเรือแคนนูที่ถูกต้อง และอธิบายเส้นทางที่จะพายเรือ
 “อ่าวท่าเลน” เป็นอ่าวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งที่เหมะกับการพายเรือแคนนู ชมธรรมชาติ ไม่ว่าเป็นภูผาหินปูน ที่เป็นแคนย่อนที่สวยงาม  ร่มรื่นด้วยป่าโกงกางที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ของป่าโกงกางและวิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆ สัตว์น้ำ เช่นกุ้ง หอย ปู ปลา หรือสัตว์อื่นๆ เช่นนกต่างๆ  ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (กรณีทริปเต็มวัน )
13.00 น.

เดินทางออกจากอ่าวท่าเลน มุ่งหน้าสู่ภูธารา เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำและพักผ่อนกับทัศนียภาพที่ร่มรื่น  (กรณีทริปเต็มวัน )

15.00 น. เดินทาง ส่งทุกท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ 


หมายเหตุ
: รายการโปรแกรมทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนี่องจากระดับน้ำหรืออากาศที่เหมาะสม

 

 

Engine by shopup.com