Page is loading, just a sec...

THB
โทรสอบถามข้อมูลบริการ
+66 (0) 81 0882938

แพคเกจทัวร์ฺพร้อมที่พัก 4 วัน 3 คืน ทริป 4 เกาะ + ทริปเกาะห้อง

หมวดหมู่สินค้า: แพคเกจทัวร์
ราคา 3,790บาท

10 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 1157 ผู้ชม

แพคเกจ 4วัน 3 คืน ทริป 4 เกาะ +ทริปเกาะห้อง
ท่านละ 3,790 บาท
เดินทาง วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม

Day 1  รับลูกค้าที่สนามบินหรือ บขส. กระบี่ เช็คอินเข้าที่พัก (เวลาเดินทาง ตามสะดวก มีรถรับส่งตลอดเวลา)
xx.xx  น. ออกเดินทางจากสนามบินกระบี่ หรือ บขส. โดยรถตู้ ใช้เวลา 40 นาที
xx.xx   . เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชมบรรยากาศ หน้าหาดอ่าวนางและ Walking Street Aonang

Day 2 ทริปดำน้ำ 4 เกาะ เรือหางยาว Jointrip  (อัพเป็นเรือสปีดโบ้ทจ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท)
07.00 . รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 .ลูกค้ารอที่ล็อบบี้โรงแรม รถรับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก มายังท่าเรือ
09.30 . นำท่านเดินทางสัมผัสความตื่นเต้น ซึมซับบรรยากาศความสวยงามท้องทะเลกระบี่ กราบสักการะ ศาลพระนางศาลศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ ชมการปีนผาที่ อ่าวไร่เลย์แหล่งชุมนุมของนักปีนผา
10.30 . นำท่านชม ทะเลแหวก” Unseen Thailand สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่และเกาะทับ เมื่อน้ำทะเลลด จะแหวกเป็นสองฝั่ง สามารถเดินจากเกาะทับไปยังเกาะใกล้เคียงได้ เชิญเล่นน้ำและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
11.30 . นำท่านสู่ เกาะไก่ที่มีภูเขาหินรูปไก่เป็นสัญลักษณ์ ตั้งตระหง่านกลางทะเล สนุกกับการดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวหลังเกาะไก่พบกับฝูงปลานีโม่และปลาเสือมากมาย
12.30 บริการอาหารกลางวันแบบ Boxset ท่ามกลางธรรมชาติ ที่เกาะปอดะ
12.45 . “เกาะปอดะเกาะแสนสวยอีกหนึ่งเกาะแห่งทะเลกระบี่ พบกับหาดทรายขาวสะอาด สามารถเห็นแท่งเขาหินรูปเรือใบ ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ณ.จุดนี้ลูกค้า สามรถเล่นน้ำ อาบแดด ถ่ายรูปและพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 . เดินทางกลับสู่ท่าเรือ ส่งลูกค้าถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ ลูกค้ารับผิดชอบค่าอุทยานเอง คนไทยท่านละ 40 บาท ต่างชาติท่านละ 400 บาท ***

Day 3    ทริปดำน้ำ เกาะห้อง สปีดโบ้ท Jointrip
07.00 . รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 .ลูกค้ารอที่ล็อบบี้โรงแรม รถรับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก มายังท่าเรือ
09.30 . ออกเดินทางจากท่าโดยเรือเร็ว ( Speedboat ) ไปยังหมู่เกาะห้อง นำท่านสู่ เกาะลาดิง เกาะเล็กๆที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียดด้านหน้าหาดมีปะการังสวยงามมากมาย เชิญทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดูปะการัง จากนั้นนำท่านสู่ “เกาะผักเบี้ยที่อยู่ตรงข้ามเกาะไร่ เป็นเกาะที่มีชายหาดสองด้าน มีลักษณะเฉพาะตัวคือ  ทรายที่นี่จะเป็นสีแดง น้ำทะเลใสบริสุทธิ์
11.30 . ชมความงามของทะเลในหรือ ห้องลากูนภูเขาหินปูนที่โค้งตัวเข้าหากันล้อมรอบน้ำทะเลมีทางลอดเข้าเล็กๆ เสมือนหนึ่งเป็นประตูเข้าสู่ห้องธรรมชาติ สายน้ำใสสงบนิ่งที่รายล้อมอยู่รอบๆ เหมะแก่การผ่อนคลายหรือลงเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง
12.00 . รับประทานอาหารกลางวันที่ เกาะห้องเกาะที่เงียบสงบ บริการอาหารกลางวัน แบบ Boxset หลังรับประทานอาหาร เชิญทุกท่านเล่นน้ำชมปะการัง และปลาสวยงามมากมาย ทั้งปลากาตูน ปลาเสือ ปลานกแก้ว ที่บริเวณอ่าวเกาะห้อง
15.00 เดินทางถึงท่าเรือ ส่งทุกท่านถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

Day 4 เช็คเอาท์เดินทางกลับ  (เวลาเดินทาง ตามสะดวก มีรถรับส่งตลอดเวลา)
07.00 . รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
xx.xx . เช็คเอาท์ ที่โรงแรม เตรียมตัวเดินทางกลับ
xx.xx . รถตู้รับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก แวะร้านขายของฝาก จ.กระบี่
xx.xx . ส่งลูกค้าถึงสนามบินกระบี่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ ลูกค้ารับผิดชอบค่าอุทยานเอง คนไทยท่านละ 60 บาท ต่างชาติท่านละ 300 บาท ***

Engine by shopup.com